Podkarpackie Centrum
Medycyny Hiperbarycznej

Komora Hiperbaryczna
ul. Staszica 4
37-450 Stalowa Wola

Rejestracja
15 842 11 28
691 283 595 (numer alarmowy)
 komora.hiperbaryczna.aqa@gmail.com

Szpital Specjalistyczny
SANUS

ul. Wojska Polskiego 5
37-450 Stalowa Wola

Rejestracja ogólna
15 843 14 18
603 283 595