Pacjent uczęszczający na zabiegi akceptuje regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim opisanych.

1. Na ekspozycję hiperbaryczną należy przybyć 30 min przed wyznaczoną godziną, nieobecność w danym dniu należy uprzednio zgłosić personelowi medycznemu (tel. 15 842 11 28).
2. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu do 12 godzin, a palenia papierosów do 2 godzin przed sprężeniem (palenia najlepiej zaprzestać w całym okresie leczenia).
3. Obowiązuje bezwględny zakaz wnoszenia do komory substancji łatwopalnych: zapalniczek, zapałek, papierosów, alkoholu; urządzeń zasilanych bateriami np.: telefonów komórkowych, zegarków oraz prasy i książek. Zabrania się również: wnoszenia toreb, futerałów na okulary, długopisów, wiecznych piór; używania soczewek kontaktowych. Wszystkie rodzaje implantów należy skonsultować z personelem medycznym. Każdy przedmiot wniesiony do komory niesie za sobą potencjalne ryzyko powstania pożaru.
4. Do komory można wejść we własnym ubiorze wykonanym ze 100% bawełny. Zabronione jest używanie materiałów syntetycznych lub wełnianych, albo z ich domieszką.
5. Przed sesją nie należy stosować kosmetyków, szminek, perfum, areozoli, płynu po goleniu, substancji lepkich, lakieru do włosów, kremów lub wazeliny.
6. Pacjenci w trakcie terapii tlenem hiperbarycznym powinni przyjmować dotychczas zażywane leki. O wszystkich zmianach leczenia należy poinformować personel.
7. Osoby z cukrzycą powinny przed sprężeniem spożyć posiłek i przyjąć leki przeciwcukrzycowe wg stosowanego dotychczas schematu leczenia oraz posiadać przy sobie coś słodkiego (np. cukierek). Poziom cukru należy zmierzyć bezpośrednio przed przybyciem we własnym zakresie.
8. Opatrunki zakładane w dniu sprężenia przed ekspozycją nie powinny zawierać w składzie preparatów na bazie tłuszczów (kremów, maści).
9. O infekcji dróg oddechowych bądź innych dolegliwościach zawsze należy powiadomić personel medyczny.
10. Podczas oddychania tlenem maski powinny szczelnie przylegać do twarzy, nieszczelności zgłaszać atendentowi (pielęgniarce).
11. Nie należy wchodzić do pomieszczenia z komorą bez pozwolenia personelu medycznego.
12. W szatni równocześnie może przebywać maksymalnie 2 osoby.
13. Po skończonym sprężeniu należy opróżnić szafkę.
14. Na terenie ośrodka hiperbarycznego mogą przebywać wyłącznie pacjenci (bez osób towarzyszących).
15. Wszelkie uwagi i zapytania należy kierować do personelu Ośrodka Hiperbarycznego.
16. Pacjent ma obowiązek informowania operatora komory hiperbarycznej o ewentualnych nieobecnościach. Nieobecności niezgłoszone dłuższe niż 3 dni skutkują skreśleniem z listy pacjentów.
17. Personel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach.
18. Podkarpackie Centrum Medycyny Hiperbarycznej nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz innych instrukcji obowiązujących na terenie obiektu.
19. Do obowiązków pacjenta należy:
a) przestrzeganie zasad higieny osobistej,
b) bezwzględne przestrzeganie zaleceń personelu medycznego,
c) powiadomienie lekarza komory hiperbarycznej o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwskazaniach do zabiegu,
d) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych używek i środków odurzający na terenie Podkarpackiego Centrum Medycyny Hiperbarycznej,
e) przestrzeganie zasad ppoż,
f) zakrywanie ust i nosa maseczką na całym terenie Podkarpackiego Centrum Medycyny Hiperbarycznej.
20. Prawa pacjenta zawarte są w Karcie Praw Pacjenta.