Wskazania i przeciwwskazania

Wskazania do terapii


Ostre:

 • Choroba dekompresyjna
 • Zator gazowy
 • Zatrucie tlenkiem węgla
 • Zgorzel gazowa
 • Martwicze zakażenie tkanek miękkich
 • Ostre niedokrwienie tkanek miękkich
 • Oparzenia termiczne
 • Nagła głuchota / głuchota po urazie akustycznym
 • Urazy zmiażdżeniowe

Przewlekłe:

 • Popromienne uszkodzenie tkanek i narządów
 • Trudno gojące się rany
 • Zespół stopy cukrzycowej
 • Martwica kikuta po amputacji
 • Martwica kości
 • Przeszczepy skóry zagrożone martwicą
 • Ropień wenątrzczaszkowy
 • Ropniak opłucnej
 • Ropień płuca / wątroby
 • Zaburzenia w układzie mięśniowo – kostnym po zabiegach operacyjnych

Przeciwwskazania do terapii


Bezwzględne:

 • Nieodbarczona odma opłucnowa
 • Chemioterapia (m.in Doxorubicin, Adriablastin, Biorubina, Doxolem, Rastocin, Bleomycin, Cis-Platinum, Blastolem)

Względne (po konsultacji z lekarzem):

Czasowe

 • Infekcje górnych dróg oddechowych
 • Infekcje wirusowe
 • Ciąża
 • Wysoka gorączka
 • Niewydolność serca

Trwałe

 • Drgawki w wywiadzie
 • Rozedma z zaleganiem CO2
 • Odma samoistna w wywiadzie
 • Operacje w zakresie klatki piersiowej
 • Operacje w zakresie ucha
 • Sferocytoza wrodzona
 • Zapalenie nerwu wzrokowego
 • Zmiany płucne w badaniu RTG lub TK
 • Klaustrofobia
 • Urządzenia wszczepione