Wskazania do terapii

Ostre:

 • Choroba dekompresyjna

 • Zator gazowy

 • Zatrucie tlenkiem węgla

 • Zgorzel gazowa

 • Martwicze zakażenie tkanek miękkich

 • Ostre niedokrwienie tkanek miękkich

 • Oparzenia termiczne

 • Nagła głuchota / głuchota po urazie akustycznym

 • Urazy zmiażdżeniowe

Przewlekłe:

 • Popromienne uszkodzenie tkanek i narządów

 • Trudno gojące się rany

 • Zespół stopy cukrzycowej

 • Martwica kikuta po amputacji

 • Martwica kości

 • Przeszczepy skóry zagrożone martwicą

 • Ropień wenątrzczaszkowy

 • Ropniak opłucnej

 • Ropień płuca / wątroby

 • Zaburzenia w układzie mięśniowo – kostnym po zabiegach operacyjnych

Przeciwwskazania do terapii

Bezwzględne:

 • Nieodbarczona odma opłucnowa

 • Chemioterapia (m.in Doxorubicin, Adriablastin, Biorubina, Doxolem, Rastocin, Bleomycin, Cis-Platinum, Blastolem)

Względne (po konsultacji z lekarzem):

Czasowe

 • Infekcje górnych dróg oddechowych

 • Infekcje wirusowe

 • Ciąża

 • Wysoka gorączka

 • Niewydolność serca

Trwałe

 • Drgawki w wywiadzie

 • Rozedma z zaleganiem CO2

 • Odma samoistna w wywiadzie

 • Operacje w zakresie klatki piersiowej

 • Operacje w zakresie ucha

 • Sferocytoza wrodzona

 • Zapalenie nerwu wzrokowego

 • Zmiany płucne w badaniu RTG lub TK

 • Klaustrofobia

 • Urządzenia wszczepione